top of page

Claussen + Stensheim Arkitekter drives av Carl Julius Claussen og Torunn Stensheim og ble opprettet i 2011. Vi er har lang erfaring med eneboliger, hytter og tilbygg med god kompetanse på søknader.

bottom of page