top of page

Med dagens teknologi og muligheter er det ikke mye som skal til for å heve bruksverdien og funksjon betraktelig på eksisterende hytter, eller gjøre nye hytter mer bærekraftige og smarte.

Vi har særskilt kompetanse og interesse for off-grid hytter; hytter uten tilknytning til offentlig vann og strøm. Vi har godt samarbeid med eksperter på tekniske lønsinger og systemer på dette området.

Ta gjerne kontakt for en vurdering av løsninger for din eksisterende hytte eller tanker om ny!

Hytte Kampestulen
Off-grid

Kan varmes før ankomst (app-styrt)

Vannbåren varme i gulv (frostsikret)

Kan "fryse" ned (trenger ikke permanent varme)

Moderne solcelleanlegg (230V)

bottom of page